Huisbezoeken

voorbehouden voor ingeschreven pati├źnten die zich niet naar de raadpleging kunnen verplaatsen

worden telefonisch aangevraagd bij voorkeur voor 15u


voor dringende gevallen en bij onbereikbaarheid verwijs ik u naar

Wachtpost Huisartsen Vereniging Gent  tel. 1733


bij levensgevaar steeds bellen naar nummer 112